Climb.bg

Копривщица

Кат. Име Зона OS F RP Дата Коментар
? Квазимодо Класика
? Ляво от Йо Мама Арената
? Дясна Революция Революция
? Kung Fu Master Стрелча - Херпес злостер
? Безименен 3 Дюлфера
? Херпес Злостер Стрелча - Херпес злостер
? Ша го мина Дюлфера
? Ляв Сфинкстер Арената
6a Безименен 7 Дюлфера
6a Краката Класика
6a Трети кулоар Арената
6a Втори кулоар Арената
6a Траверса на Робокоп Арената
6a Първи кулоар Арената
6a Полегнала плоча 1 Арената
6a Полегнала плоча 2 Арената
6a Десен "Кондур Мондур" Дюлфера
6a Безименен 4 Стрелча - Херпес злостер
6a Широката цепка 2 Дюлфера
6a Пъпчето Класика
6a Краката Класика
6a Брадата Класика
6a+ Безименен 3 Стрелча - Херпес злостер
6a+ Безименен 2 Стрелча - Херпес злостер
6a+ Татко Барба Дюлфера
6a+ Бля-бля Дюлфера
6a+ Бля-бля директен Дюлфера
6a+ Дюлфера (Цепката) Дюлфера
6a+ Да го духа! Революция
6b Безименен 6 Дюлфера
6b Мунчо Дюлфера
6b Чисто и просто Дюлфера
6b Безименен 2 Дюлфера
6b Безименен 5 Дюлфера
6b Безименен 8 Дюлфера
6b Безименен 9 Дюлфера
6b Безименен 10 Дюлфера
6b Куба Либре Геноцид
6b Робопат Арената
6b Широката цепка 1 Арената
6b Чекай чекай Геноцид
6b Класика Класика
6b Отзад на Краката Класика
6b Скрито покрито Караконджул
6b+ Безименен 4 Дюлфера
6b+ Безименен 1 Стрелча - Херпес злостер
6b+ Безименен 1 Дюлфера
6b+ Кулата Арената
6b+ Хензел Дюлфера
6b+ Гретел Дюлфера
6b+ Протягането Арената
6c Жувотно Геноцид
6c Зооропа Дюлфера
6c+ Карамба Арената
6c+ Чистилището Геноцид
6c+ Кокарача Геноцид
6c+ Мики Маус Геноцид
6c+ Апокалиптика - light Дюлфера
6c+ Маймунски скок Дюлфера
6c+ Мечо Пух Мечките
6c+ Караконджул Караконджул
6c+ Психо Дюлфера
7a Робокоп Арената
7a Революция Революция
7a Безименен 5 Стрелча - Херпес злостер
7a Безименен 6 Стрелча - Херпес злостер
7a Сфинкстер Арената
7a Кондур Мондур Дюлфера
7a+ Клин Билтън Дюлфера
7a+ Мечките Мечките
7a+ Riffle Дюлфера
7a+ Регресия Дюлфера
7a+ Йо Мама Арената
7a+ Метро Дюлфера
7b Геноцид Геноцид
7b Плазмолин Класика
7b Малката Мечка Мечките
Climb.bg