Climb.bg

Мальовица

Кат. Име Зона OS F RP Дата Коментар
4b Учебен 5 Динамото (Срещу чешмата)
4b Учебен 4 Динамото (Срещу чешмата)
6a Учебен 6 Динамото (Срещу чешмата)
6a+ Учебен 1 Динамото (Срещу чешмата)
6b Учебен 8 Динамото (Срещу чешмата)
6b Учебен 2 Динамото (Срещу чешмата)
6b+ Учебен 3 Динамото (Срещу чешмата)
6c Учебен 9 Динамото (Срещу чешмата)
6c+ Учебен 7 Динамото (Срещу чешмата)
7a Черните тавани 1 Динамото (Срещу чешмата)
7a Черните тавани 2 Динамото (Срещу чешмата)
Climb.bg