Комините - Долен комин - Южно крило

Витоша
5a

Нов тур

спортен 0 изкачвания
3b

Бабината цепка

спортен 2 изкачвания
4c

Камината

спортен 0 изкачвания
5c

Таваните

спортен 1 изкачвания
6b+

Милк

спортен 1 изкачвания
6c+

Триъгълника - вариант

спортен 0 изкачвания
6a+

Триъгълника

спортен 2 изкачвания
6a+

Железни пръсти

спортен 0 изкачвания
6c+

Железни пръсти - директен

спортен 0 изкачвания
4c

Ръба - по цепката

спортен 1 изкачвания
6b+

Ръба - през надвеса

спортен 0 изкачвания
5b

Ръба

спортен 0 изкачвания
6b

Разцепения таван

спортен 0 изкачвания
5c

Надвесът

спортен 0 изкачвания
6a

Надвесите - по плочата

спортен 1 изкачвания
5c+

Големия винкел

спортен 4 изкачвания
6a

Винкела - вариант

спортен 1 изкачвания
5b

Малкия винкел

спортен 3 изкачвания
5a

Цепката (Комбинирания)

спортен 0 изкачвания
5a

Tраверсът

спортен 0 изкачвания

Сектор

НЯМА АКТИВНОСТ