Комините - Долен комин - Северно крило

Витоша
3c

Камината

традиционнен 0 изкачвания
5a

Тясната Камина

спортен 0 изкачвания
6b+

Тавана

традиционнен 0 изкачвания
5b

Тревния кулоар

традиционнен 0 изкачвания
5b

Варианта на Лишеите

традиционнен 0 изкачвания
5b

Лишеите

спортен 0 изкачвания
5c

Ръбът

спортен 0 изкачвания
5a

ПСС

спортен 0 изкачвания
4a

Дамата/с четири варианта/

спортен 0 изкачвания
4a

Винкела

спортен 0 изкачвания
5c

Долната дясна плоча

традиционнен 0 изкачвания
5c+

Тур-лунгур

традиционнен 0 изкачвания
5b

Стар тур

традиционнен 0 изкачвания
5b

Плочата

традиционнен 0 изкачвания

Сектор

НЯМА АКТИВНОСТ