Горен комин - Източно крило

Витоша
5a+

Плочата 1

спортен 0 изкачвания
5c

Плочата 2

спортен 0 изкачвания
5c+

Гри

спортен 0 изкачвания
5c

Бреза

спортен 0 изкачвания
5b

Пътят на мишките

спортен 1 изкачвания
5b

Хвойна

спортен 0 изкачвания
4b

Ръба

спортен 1 изкачвания
4b

Покрай Тавана

спортен 1 изкачвания
6a+

Тавана

спортен 0 изкачвания
4b

Рошавото 1

спортен 2 изкачвания
4b

Рошавото 2

спортен 1 изкачвания
4b

Рошавото

спортен 0 изкачвания
5a

Камината

спортен 0 изкачвания
5a

Кроми

спортен 1 изкачвания
5a

Камбаните

традиционнен 0 изкачвания

Сектор

НЯМА АКТИВНОСТ