Люляка (Ляв сектор)

Белидие Хан
4c

Трите грации

спортен 1 изкачвания
5c+

К1

спортен 2 изкачвания
6c+

К2

спортен 0 изкачвания
6c+

Катерачът 2

спортен 1 изкачвания

От жижата се тръгва по пътеката по склона като реката не се пресича. След около 100м се хваща малка пътечка наляво, която достига в основата на сектора.

НЯМА АКТИВНОСТ