Черни връх-Резньовете-Колче 94

Витоша

Компактна група камъни от противоположната на колчето страна на пътеката. Намират се на склона точно срещу колче N94 от зимната маркировка към Черни връх.

НЯМА АКТИВНОСТ