Черни връх-Резньовете-Ламята Спаска

Витоша

Това е стърчащ около пет метров камък, единствен с тази височина в околността. Намира се от дясно по средата на пътя от Горна лифтова на "Романски" и РВД.

НЯМА АКТИВНОСТ