Undefined

Бели Искър боулдъри
7c

Бърлогата

боулдър 0 изкачвания
7b+

Баба Мравка

боулдър 0 изкачвания
7a+

Мимолет

боулдър 0 изкачвания
7a+

Пресата

боулдър 0 изкачвания
7a+

Винкела

боулдър 0 изкачвания
7a

Пиф

боулдър 0 изкачвания
7a

Shining star

боулдър 0 изкачвания
7a

Sun Toucher

боулдър 0 изкачвания
6c+

ABS

боулдър 0 изкачвания
6c+

Безоловен ляво

боулдър 0 изкачвания
6c+

GPS

боулдър 0 изкачвания
6c+

Клек

боулдър 0 изкачвания
6c

Абразив

боулдър 0 изкачвания
6+

НДК

боулдър 0 изкачвания
6b

Безоловен дясно

боулдър 0 изкачвания
6b

Горски душ

боулдър 0 изкачвания
6a

От дядо Ицен за хората

боулдър 0 изкачвания

Undefined

НЯМА АКТИВНОСТ