Крепостта

Боженица
5c+

Рицари от древни времена

спортен 7 изкачвания
4b

Плоча

спортен 3 изкачвания
7b

Совата

спортен 5 изкачвания
6b

Touch and Go

спортен 1 изкачвания
5c

Скара-бира - Тако

спортен 1 изкачвания
6b

Някой те гледа

спортен 5 изкачвания
6b+

Волният катерач

спортен 4 изкачвания
6b

Родители мъченици

спортен 2 изкачвания
7a+

Намерение

спортен 5 изкачвания
8a

Мутант

спортен 0 изкачвания
7a+

Няколко добри мъже

спортен 1 изкачвания
7c+

Америкън дайрект

спортен 0 изкачвания
6a+

Кой талант и защо...?!?

спортен 3 изкачвания
7a

Съвършено непознати

спортен 1 изкачвания
7b

Не пускай

спортен 0 изкачвания
6c

В търсене на изгубената лисица

спортен 2 изкачвания

При стигане в центъра на село Боженица се завива на юг, преминава се през мост над река и се продължава по добър асфалтов път към историческата крепост "Боженишки Урвич". В края на асфалта има широк паркинг. От там тръгва хубава пътечка към голяма поляна с подиум в центъра. Там се паркира. Продължава се пеша по пътека отдясно на сцената. Следва се туристическата маркировка към крепостта (бяло-зелено-бяло). Има стръмно изкачване за 20 мин и се достига до крепостната стена на най-високата точка от околността.
Слиза се по пътека в покрай параклиса на крепоста. Когато се слезе под нивото на крепостта се завива на дясно към скалите. Има вариант да се влезе в гората от западния край на крепостната стена. От там се тъгва в посоката от която сте дошли, покрай скалите.
Обекта представлява скален венец около 1 км. Боулдърите са предимно надвесени с красиви движения.

НЯМА АКТИВНОСТ