Десен сектор

Пещерите
3a

Цепката

спортен 2 изкачвания
3b

От ляво на цепката

спортен 1 изкачвания
4a

По в ляво

спортен 1 изкачвания
5a

По трудно

спортен 1 изкачвания

Скалата е хибрид между варовик и конгломерат

НЯМА АКТИВНОСТ