Пройката

Пещерите
6b

Прусеко

спортен 5 изкачвания
6b+

Оти

спортен 1 изкачвания
7a

Пройката

спортен 2 изкачвания
7a

Бабурка

спортен 1 изкачвания
7a+

Дъг

спортен 2 изкачвания
6a

Винкела

спортен 4 изкачвания

Скалата е хибрид между конгломерат и варовик

НЯМА АКТИВНОСТ