Ляв сектор

Пещерите
6c

По-така

спортен 2 изкачвания
6a

Ready ле си

спортен 1 изкачвания
6b+

Камичетата

спортен 0 изкачвания

Скалата е хибрид между конгломерат и варовик

НЯМА АКТИВНОСТ