Водохващането

Боровец
6a+

Дървен шоп

спортен 0 изкачвания
6b

Упоритата шипка

спортен 0 изкачвания
6b

Самоковската школа

спортен 0 изкачвания
6b

Първа шестица

спортен 0 изкачвания
6a

Винкела

спортен 1 изкачвания
6b+

Ръба

спортен 0 изкачвания

Южно изложение

НЯМА АКТИВНОСТ