Кулата

Русе
6b

Кука

спортен 0 изкачвания
6a

Брикети

спортен 0 изкачвания
6c+

Сомнамбул

спортен 0 изкачвания
6c+

Син вагон

спортен 0 изкачвания
6b

Атрофия

спортен 0 изкачвания
6b

Банан

спортен 0 изкачвания
5c+

Совалка

спортен 0 изкачвания
6a+

Тошо (Тодор Ангелов)

спортен 0 изкачвания
5c+

Монаха и лисицата

спортен 0 изкачвания
7a

Шегите на монаха

спортен 0 изкачвания
6b

Безделник

спортен 0 изкачвания
6a+

Малката панделка

спортен 0 изкачвания
6a+

Ароматната Рени

спортен 0 изкачвания
6b+

Благонравния изкусител

спортен 0 изкачвания
6a+

Блажения монах

спортен 0 изкачвания
7a

Балконите на Венера

спортен 0 изкачвания
5c

Катеричката

спортен 0 изкачвания
6a+

Механизация

спортен 0 изкачвания

Квартал кулата

НЯМА АКТИВНОСТ