Света Троица - F

Велико Търново
6b

Мръсния винкел

спортен 0 изкачвания
5c+

Бай Али

спортен 0 изкачвания
6b+

Само за младежи

спортен 0 изкачвания
7a+

Полета на орела

спортен 0 изкачвания
7b

Yoghurt connection

спортен 0 изкачвания
7b

Без име

спортен 0 изкачвания
?

Нов и безименен 2

спортен 0 изкачвания
?

Нов и безименен 1

спортен 0 изкачвания
7b+

Фасон

спортен 0 изкачвания
6b+

Без име

спортен 0 изкачвания
7a+

Чу

спортен 0 изкачвания
7a+

И все пак успех

спортен 0 изкачвания
6a+

Challenger

спортен 0 изкачвания
6a

Нарцис

спортен 0 изкачвания
5a+

Смокинята

спортен 0 изкачвания
6b

Стари спомени

спортен 0 изкачвания
6b+

Жива светлина

спортен 0 изкачвания
6b+

Съкровище

спортен 0 изкачвания
6c+

Полет

спортен 0 изкачвания
6a

Свети апостол Павел

спортен 0 изкачвания
6a

Свети апостол Петър

спортен 0 изкачвания

Света Троица - F

НЯМА АКТИВНОСТ