Устето запад - В

Велико Търново
7a

Изкуствен

спортен 0 изкачвания
6b

Последното начало

спортен 0 изкачвания
7b+

Скоростна светлина

спортен 0 изкачвания
5c+

Първи успехи

традиционнен 0 изкачвания

Устето запад - В

НЯМА АКТИВНОСТ