Арената

Копривщица
6c+

Карамба

боулдър 0 изкачвания
6b+

Протягането

боулдър 0 изкачвания
6a

Траверса на Робокоп

боулдър 0 изкачвания
7a

Робокоп

боулдър 0 изкачвания
?

Ляв Сфинкстер

боулдър 0 изкачвания
7a

Сфинкстер

боулдър 0 изкачвания
6b

Робопат

боулдър 0 изкачвания
?

Ляво от Йо Мама

боулдър 0 изкачвания
7a+

Йо Мама

боулдър 0 изкачвания
6a

Полегнала плоча 2

боулдър 0 изкачвания
6a

Полегнала плоча 1

боулдър 0 изкачвания
6a

Първи кулоар

боулдър 0 изкачвания
6a

Втори кулоар

боулдър 0 изкачвания
6a

Трети кулоар

боулдър 0 изкачвания
6b

Широката цепка 1

боулдър 0 изкачвания
6b+

Кулата

боулдър 0 изкачвания

Открита поляна оградена от всички страни от скали. От западната и страна минава черен път. Има много боулдъри с различна трудност, удобна е за лагеруване.
Слиза се в южна посока по склона от Революция или югозапад от Дюлфера.

НЯМА АКТИВНОСТ