Класика

Копривщица
7b

Плазмолин

боулдър 0 изкачвания
6b

Класика

боулдър 0 изкачвания
6a

Брадата

боулдър 0 изкачвания
6a

Краката

боулдър 0 изкачвания
6a

Краката

боулдър 0 изкачвания
6a

Пъпчето

боулдър 0 изкачвания
6b

Отзад на Краката

боулдър 0 изкачвания
?

Квазимодо

боулдър 0 изкачвания

Има много боулдъри с различна трудност, поляната е удобна за лагеруване. В югоизточна посока от Дюлфера.

НЯМА АКТИВНОСТ